ลืมรหัสผ่าน

หากนักศึกษาลืมรหัสผ่าน ให้นักศึกษากรอกรหัสนักศึกษาในช่องด้านล่าง ระบบจะจัดส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมลที่นักศึกษาได้กรอกไว้ในขั้นตอนการทะเบียน